Driving directions from Accra, Ghana to Winneba, Ghana distance


Accra, Ghana
Winneba, Ghana
Accra to Winneba road map

Direct distance from Accra to Winneba miles / km

32.6 mi / 52.4 km