Driving directions from Ghijduwon, Uzbekistan to Asaka, Uzbekistan distance


Ghijduwon, Uzbekistan
Asaka, Uzbekistan
Ghijduwon to Asaka road map

Direct distance from Ghijduwon to Asaka miles / km

399.3 mi / 642.7 km