Driving directions from Ghijduwon, Uzbekistan to Beijing, China distance


Ghijduwon, Uzbekistan
Beijing, China
Ghijduwon to Beijing road map

Direct distance from Ghijduwon to Beijing miles / km

2,696.9 mi / 4,340.3 km