Driving directions from Ghijduwon, Uzbekistan to Delhi, India distance


Ghijduwon, Uzbekistan
Delhi, India
Ghijduwon to Delhi road map

Direct distance from Ghijduwon to Delhi miles / km

1,064.4 mi / 1,713.0 km