Driving directions from Ghijduwon, Uzbekistan to Nanjing, China distance


Ghijduwon, Uzbekistan
Nanjing, China
Ghijduwon to Nanjing road map

Direct distance from Ghijduwon to Nanjing miles / km

3,024.4 mi / 4,867.3 km