Driving directions from Ghijduwon, Uzbekistan to Shenyang, China distance


Ghijduwon, Uzbekistan
Shenyang, China
Ghijduwon to Shenyang road map

Direct distance from Ghijduwon to Shenyang miles / km

3,007.0 mi / 4,839.3 km