Driving directions from Koupéla, Burkina Faso to Dar es Salaam, Tanzania distance


Koupéla, Burkina Faso
Dar es Salaam, Tanzania
Koupéla to Dar es Salaam road map

Direct distance from Koupéla to Dar es Salaam miles / km

3,021.8 mi / 4,863.1 km