Driving directions from Thimphu, Bhutan to Xi’an, China distance


Thimphu, Bhutan
Xi’an, China
Thimphu to Xi’an road map

Direct distance from Thimphu to Xi’an miles / km

1,233.8 mi / 1,985.6 km