Driving directions from Chongqing, China to Zhengzhou, China distance


Chongqing, China
Head northeast on 人民路 0.2 km
Turn right onto 蒲草田 0.1 km
Continue onto 人和街 0.1 km
Turn left to stay on 人和街 0.4 km
Slight right onto 北区路 0.7 km
Take the ramp to Huanghuayuan Brg/黄花园大桥/Huang Hua Yuan Da Qiao/Jiangbei Dist/江北区/Jiang Bei Qu 0.3 km
Merge onto 重庆嘉陵江黄花园大桥 1.1 km
Continue onto 渝鲁大道 (signs for Jiangzhou Jct/江州立交/Jiang Zhou Li Jiao/Wulidian Jct/五里店立交/Wu Li Dian Li Jiao) 4.3 km
Take the ramp to 内环快速路/包茂高速公路/G65 49 m
Keep left at the fork, follow signs for E Ring Jct/东环立交/Dong Huan Li Jiao/Inner Ring Expy/内环快速/Nei Huan Kuai Su/G50/G50/G65/G65/Linshui/邻水/Changshou/长寿/Renhe Jct/人和立交/Ren He Li Jiao/Jiangbei Arpt/江北机场/Jiang Bei Ji Chang/Chengdu/成都 and merge onto 内环快速路/包茂高速公路/G65 1.0 km
Take the exit toward Baiyanggou Jct/白杨沟立交/Bai Yang Gou Li Jiao/G50/G50/Changshou/长寿/G65/G65/Linshui/邻水/E Ring Exit B/东环出口B/Dong Huan Chu Kou B 0.6 km
Continue onto 包茂高速公路/沪渝高速公路/渝宜高速公路/G50/G65 6.2 km
Take the exit toward Linshui/邻水/Guang'an/广安/Dazhou/达州/G65/G65/Tongjing Hot Spg/统景温泉/Tong Jing Wen Quan 1.3 km
Continue onto 包茂高速公路/G65
Toll road
76.6 km
Keep left to continue on 包茂高速公路/达渝高速公路/G65
Toll road
125 km
Keep left to continue on 包茂高速公路/G65
Toll road
29.8 km
Keep left to continue on 包茂高速公路/达陕高速公路/G65
Toll road
21.0 km
Keep left to stay on 包茂高速公路/达陕高速公路/G65
Toll road
15.4 km
Keep left to stay on 包茂高速公路/达陕高速公路/G65
Toll road
35.4 km
Keep left to continue on 包茂高速公路/G65
Toll road
77.7 km
Keep left to stay on 包茂高速公路/G65
Toll road
48.0 km
Keep left to stay on 包茂高速公路/G65
Toll road
21.4 km
Take the exit toward Wuli/五里/Ankang/安康/Xi'an/西安
Toll road
0.9 km
Merge onto 包茂高速公路/十天高速公路/G65/G7011
Toll road
8.5 km
Keep left to stay on 包茂高速公路/十天高速公路/G65/G7011
Toll road
2.7 km
Keep left at the fork to continue on 银百高速公路/G65/G69, follow signs for Zhen'an/镇安/Xi'an/西安/Yan'an/延安/G65
Toll road
118 km
Keep left to stay on 银百高速公路/G65/G69
Toll road
55.6 km
Keep left to continue on 西柞高速公路/银百高速公路/G65/G69
Toll road
20.8 km
Take the exit toward Xi'an Beltway (E Section)/西安绕城(东段)/Xi An Rao Cheng ( Dong Duan )/Lantian/蓝田/Shanyang/山阳/Lantian E/蓝田东/Lan Tian Dong/Shangluo/商洛/G70/G70/G40/G40/G30 E/G30东/G30 Dong/G5 N/G5北/G5 Bei
Toll road
0.9 km
Merge onto 西安绕城高速公路/G3002
Toll road
15.8 km
Take the exit toward Lintong/临潼/Weinan/渭南/G30/G30
Toll road
1.2 km
Continue onto 西临高速公路/西潼高速公路/连霍高速公路/G30
Toll road
4.6 km
Keep left to continue on 西潼高速公路/连霍高速公路/G30
Toll road
29.2 km
Keep left to stay on 西潼高速公路/连霍高速公路/G30
Toll road
2.7 km
Keep left at the fork to continue on 连霍高速公路/G30, follow signs for Tongguan/潼关/Zhengzhou/郑州
Toll road
27.4 km
Keep left to continue on 西潼高速公路/连霍高速公路/G30
Toll road
32.7 km
Keep left to stay on 西潼高速公路/连霍高速公路/G30
Toll road
30.7 km
Keep left to continue on 连霍高速公路/G30
Toll road
13.7 km
Keep left to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
3.9 km
Keep left at the fork to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
16.2 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Lingbao W/灵宝西/Ling Bao Xi/Xiyan/西闫/Sanmenxia/三门峡/Zhengzhou/郑州
Toll road
4.4 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Lingbao Service Area/灵宝服务区/Ling Bao Fu Wu Qu/Sanmenxia/三门峡/Zhengzhou/郑州
Toll road
0.6 km
Keep left to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
3.6 km
Keep left at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Sanmenxia/三门峡/Zhengzhou/郑州
Toll road
11.9 km
Keep left at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Sanmenxia/三门峡/Zhengzhou/郑州
Toll road
32.7 km
Keep left to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
10.0 km
Keep left at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Luoyang/洛阳/Zhengzhou/郑州
Toll road
26.6 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Guanyintang/观音堂/S249/S249/Luoyang/洛阳/Zhengzhou/郑州
Toll road
7.3 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Zhengzhou/郑州/Luoyang/洛阳/Mianchi West Parking Lot/渑池西停车区/Mian Chi Xi Ting Che Qu
Toll road
3.2 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Mianchi West Parking Lot/渑池西停车区/Mian Chi Xi Ting Che Qu/Luoyang/洛阳/Zhengzhou/郑州
Toll road
0.3 km
Keep left to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
2.5 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
6.9 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Mianchi/渑池/Xinhua N Rd/新华北路/Xin Hua Bei Lu/Luoyang/洛阳/Zhengzhou/郑州
Toll road
7.1 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
14.3 km
Keep left at the fork to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
13.7 km
Keep right at the fork to stay on 连霍高速公路/G30, follow signs for Xin'an/新安/Beijing Rd/北京路/Bei Jing Lu/Luoyang/洛阳/Zhengzhou/郑州
Toll road
44.0 km
Keep left to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
42.0 km
Keep left to stay on 连霍高速公路/G30
Toll road
56.0 km
Take the exit toward Jingguang Expy/京广快速路/Jing Guang Kuai Su Lu 1.5 km
Merge onto 京广快速路 9.7 km
Take the exit toward 金水路 0.8 km
Keep right at the fork to continue toward 金水路 0.3 km
Continue onto 金水路 0.2 km
At the roundabout, exit and stay on 金水路 0.4 km
Turn right onto 建新街 0.3 km
建新街 turns left and becomes 建新北街 0.3 km
Turn right onto 建新东街
Destination will be on the right
23 m
Zhengzhou, China
Map data ©2022
Chongqing to Zhengzhou road map

Chongqing to Zhengzhou flight distance miles / km

548.4 mi / 882.6 km
Also see in China

Chongqing to Zhengzhou car distance km / miles

1,153.4 km / 716.7 miles

Chongqing to Zhengzhou driving time

12 hours 26 minutes

Chongqing to Zhengzhou average speed

92.7 km/h

Fuel consumption calculator

86.51 liters

Fuel price calculator

129.76 €
€/L