Driving directions from Hong Kong, Hong Kong to Hangzhou, China distance


Hong Kong, Hong Kong
Hangzhou, China
Hong Kong to Hangzhou road map

Hong Kong to Hangzhou flight distance miles / km

666.4 mi / 1,072.4 km
Also see in Hong Kong
Of interest in China